Categories: Blog, Featured

by openpim_admin

Share

Hvad indebærer en ISO-certificering?

ISO står for International Organization for Standardization, og det er en global standard, der dækker mange forskellige områder. I dag kræver mange virksomheder, at deres leverandører er certificeret i en eller flere ISO-standarder, og i visse brancher er det endda påkrævet ved lov. ISO-certificering kan også spille en vigtig rolle i udbudsprocesser, hvor det enten er et krav eller giver ekstra point at være certificeret.

Nogle af de mest udbredte ISO-standarder inkluderer:

ISO 9001: Kvalitet (fokuserer på kontinuerlig forbedring af kvaliteten af produkter og service)
ISO 14001: Miljø (handler om at kortlægge og forbedre virksomhedens miljøpåvirkninger)
ISO 45001: Arbejdsmiljø (fokuserer på at kortlægge og forbedre arbejdsmiljøet)
En virksomhed, der er ISO-certificeret, viser dermed, at den har en høj grad af engagement inden for det pågældende område og arbejder aktivt på at forbedre det kontinuerligt.