Project Description

Udfordring:

En af Danmarks førende møbelvirksomheder, stod over for betydelige udfordringer med at organisere og håndtere deres omfattende datamængder. De havde data, mediematerialer og filer spredt over forskellige systemer og afdelinger, hvilket gjorde det besværligt for medarbejderne at finde de nødvendige informationer til deres daglige arbejde. Dette førte til ineffektivitet, forsinkelser og en generel mangel på sammenhæng i deres datahåndtering.

Løsning:

For at løse disse udfordringer valgte virksomheden at implementere OpenDIMS, et Product Information Management (PIM) system, der er kendt for sin evne til at centralisere og organisere data. OpenDIMS blev tilpasset virksomhedens behov, herunder integration af deres specifikke ønsker og krav, som skulle programmeres fra bunden. Denne tilpasningsevne gjorde det muligt at skræddersy systemet præcist til møbelvirksomhedens unikke krav.

Implementering:

Overraskende hurtig og problemfri. OpenDIMS-teamet arbejdede tæt sammen med virksomheden for at sikre, at overgangen til det nye system var glat. De eksisterende data og filer blev nemt overført til OpenDIMS, og medarbejderne blev trænet til at bruge systemet effektivt. Den nye centralisering af data og mediematerialer gjorde det muligt for medarbejderne at finde de nødvendige oplysninger med lethed og uden de tidligere besværligheder.

Systemer:

Virksomheden benytter mange forskellige systemer, som OpenDIMS skulle integrere med som fx Shopify, Dandomain, Salesforce, PIM-system og Navision, hvor data skulle hentes fra og sendere videre. Fx opdateres alle produkter og produktkategorier i Shopify direkte fra OpenDIMS.

Resultater:

Implementeringen af OpenDIMS har haft en markant positiv indvirkning på virksomheden. Virksomheden oplever nu:

  • Effektivitet: Medarbejderne kan hurtigt og enkelt få adgang til de nødvendige data, hvilket har øget deres produktivitet betydeligt.
  • Fejlfri datahåndtering: OpenDIMS har elimineret de tidligere problemer med fejl og manglende sammenhæng i data.
  • Tilpasningsevne: Virksomheden kan nu tilføje eller ændre funktioner i OpenDIMS efter behov, hvilket gør det muligt at imødekomme fremtidige udfordringer.
  • Reduceret irritation: virksomheden har nu et system, der fungerer gnidningsløst, hvilket har fjernet tidligere irritationer i forbindelse med datahåndtering.

Alt i alt har OpenDIMS hjulpet virksomheden med at optimere deres datahåndtering og forbedre deres arbejdsprocesser betydeligt. Virksomheden er nu bedre rustet til at imødekomme fremtidige udfordringer og sikre en effektiv drift.